Home / Eye Surgery / Cườm khô là gì?
Nurse talking to elderly Cataract patient
28th October 2016

Đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể mất đi độ trong suốt làm ảnh hưởng đến thị lực.Các bệnh đục thủy tinh thể xảy ra ở cả hai mắt. Không lây lan từ mắt này sang mắt khác.
Khi chúng ta già đi, một số protein trong mắt có thể tụ lại và bắt đầu che khu vực nhỏ của thấu kính. Đây gọi là đục thủy tinh thể. Theo thời gian, đục thủy tinh thể có thể phát triển lớn hơn và nhiều đám mây che khuất tầm nhìn của bạn.
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một số nguyên nhân gây đục thủy tinh thể như hút thuốc và tiểu đường. Hoặc, nó có thể là protein trong thủy tinh thể thay đổi và mất đi trong vài năm.