Home / For page vi / LASIK là phương pháp điều trị tật khúc xạ phổ biến nhất hiện nay
Image for post LASIK Cao Thang Eye Hospital
29th July 2015

LASIK là phương pháp được thực hiện nhằm giúp bệnh nhân thoát khỏi sự phụ thuộc vào kính hay kính áp tròng bằng cách điều trị cận thị, viễn thị và loạn thị.

Thực hiện trên gần 1 triệu bệnh nhân mỗi năm, LASIK hiện là phương pháp phổ biến nhất trên toàn thế giới.