Home / For page vi / LASIK có tỷ lệ thành công vượt trội và chỉ mất 15 phút
Image for post foreign patient
16th October 2016

Phẫu thuật LASIK không đau và thường hoàn thành trong vòng 15 phút cho cả hai mắt.

Đối với hầu hết mọi người, có thể điều trị hoàn toàn tật khúc xạ thoát khỏi sự phụ thuộc vào kính hay kính áp tròng sau khi phẫu thuật.

Tỷ lệ thành công của LASIK là rất cao đạt 96%, với hầu hết bệnh nhân có tầm nhìn 20/20 hoặc cao hơn.