Home / For page vi / Công nghệ mới nhất
Image for post foreign patient
16th October 2016

Chúng tôi cung cấp các trang thiết bị cập nhật mới nhất từ Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ để đáp ứng cho các ứng viên đủ điều kiện khả năng loại bỏ khỏi kính gọng và kính áp tròng.

Đội ngũ nhân viên và bác sĩ được đào tạo và có kỹ năng cao về sử dụng công nghệ và kỹ thuật mới nhất để chẩn đoán chính xác, cũng như xử lý các vấn đề một cách an toàn nhất.