Dịch kính – Võng mạc
Các phương pháp điều trị rối loạn Dịch kính- Võng mạc
- Bệnh võng mạc tiểu đường
- AMD
- Tắc mạch võng mạc
- Viêm màng bồ đào
- Mạch máu võng mạc
- Rách hay bong võng mạc
- Màng trước võng mạc
- Lỗ hoàng điểm
Phương pháp phẫu thuật võng mạc khác:
- Xuất huyết vào dịch kính
- Nhăn hoàng điểm
- Co kéo dịch kính & hoàng điểm
- Tách lớp hoàng điểm ở người cận thị
- Chấn thương
- Bệnh lý dịch kính võng mạc tăng sinh
Cách tiếp tận toàn diện
Cần đánh giá tổng quan về tình trạng sức khỏe có thể liên quan và ảnh hưởng đến rối loạn mắt .

Kiểm tra lượng cholesterol, các vấn đề về tim mạch, huyết áp và tiểu đường rất quan trọng trong việc xác định điều trị phù hợp, ở tất cả bệnh nhân nếu cần thiết.

Điều trị võng mạc trong y tế cho thấy việc theo dõi tòan diện về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân là cần thiết.