Cườm nước (Glaucoma)?
Dịch vụ
Dịch vụ Glaucoma của Bệnh viện mắt Cao Thắng bao gồm các chuyên gia về đánh giá và điều trị bệnh glaucoma.
Tỉ lệ mắc bệnh Glaucoma
Ảnh hưởng đến một trong 200 người ở độ tuổi 50 và nhỏ hơn, con số này tăng lên một trong 10 người trên 80 tuổi.

Thường thấy ở những người trên 35 tuổi.
Yếu tố nguy cơ mắc bệnh Glaucoma:
- Có thành viên trong gia đình bị bệnh Glaucoma
- Bị tiểu đường
- Đã từng bị chấn thương mắt nghiêm trọng.
- Dùng thuốc chứa corticosteroid (Prednisone).

4 loại Cườm nước (Glaucoma):
- Glaucoma góc mở
- Glaucoma Đóng góc Nguyên phát
- Glaucoma Thứ cấp
- Glaucoma trẻ em
Điều trị cườm nước (Glaucoma)
Nếu bệnh cườm nước (Glaucoma) được chẩn đoán sớm, sẽ được điều trị bằng laser để cải thiện tình trạng thoát nước.