80,000+
Bệnh nhân phục vụ hàng năm
Joint Commission International
Bệnh viện được công nhận
Chứng nhận và
Đào tạo quốc tế
Các bác sĩ trong 9 chuyên khoa
Cườm khô
Cườm đục thủy tinh thể là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra thị lực kém ở người cao tuổi, đó là một hình thức mù lòa có thể chữa khỏi được, đừng bỏ qua các triệu chứng đang nổi lên.
Phòng Cườm khô của Bệnh viện Mắt Cao Thắng được thiết kế để cung cấp cho mỗi bệnh nhân kinh nghiệm cuối cùng trong thủ tục phẫu thuật cùng ngày với chất lượng chăm sóc tuyệt vời. Nó được trang bị đầy đủ với công nghệ hiện đại để thực hiện một số thủ tục nhãn khoa. Các bác sĩ nhãn khoa đã được đào tạo của chúng tôi thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật đục thủy tinh mỗi năm.
Cườm khô là gì?
Đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể mất đi độ trong suốt làm ảnh hưởng đến thị lực.Các bệnh đục thủy tinh thể xảy ra ở cả hai mắt. Không lây lan từ mắt này sang mắt khác.
Khi chúng ta già đi, một số protein trong mắt có thể tụ lại và bắt đầu che khu vực nhỏ của thấu kính. Đây gọi là đục thủy tinh thể. Theo thời gian, đục thủy tinh thể có thể phát triển lớn hơn và nhiều đám mây che khuất tầm nhìn của bạn.
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một số nguyên nhân gây đục thủy tinh thể như hút thuốc và tiểu đường. Hoặc, nó có thể là protein trong thủy tinh thể thay đổi và mất đi trong vài năm.
Loại thủy tinh thể
Standard Cataract Surgery
Multifocal Lens Cataract Surgery
Astigmatism Lens Cataract Surgery
High Myopia Cataract Surgery
Hyperopia Cataract Surgery
Post Traumatic Cataract Surgery
Yag Laser Fast Procedure
Triệu chứng cườm khô
Các triệu chứng phổ biến nhất của đục thủy tinh thể là:
• Đám mây che hoặc nhìn mờ.
• Màu sắc dường như biến mất.
• Nhìn thấy ánh chớp với các nguồn ánh sáng như đèn pha, đèn hoặc ánh sáng mặt trời. Một quầng sáng có thể xuất hiện quanh đèn.
• Ánh sáng đôi hoặc nhiều hình ảnh . (Triệu chứng này có thể rõ ràng khi đục thủy tinh phát triển.)
• Thay đổi về chỉ số đơn kính thường xuyên
Những triệu chứng này cũng có thể là một trong những dấu hiệu của các vấn đề khác về mắt.
Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng này, hãy đi khám mắt với Bác sĩ chuyên khoa.
The Service
Cao Thang Eye Hospital Cataract Surgery Service comprises a team of Phacoemulsification specialists and is headed by Dr. Nguyen My Dung.
Cataract Surgery and Refractive Correction
Patients’ expectations follow technological progress. It has become a common choice to take advantage of a cataract removal surgery to undergo a refractive correction procedure simultaneously and attain spectacle-free vision. Cao Thang Eye Hospital’s specialists can suggest a broad range of Intraocular Lenses (IOL) models to patients, from basic to premium lenses. Each patient gets a lens customised to perfectly fit their eye. However, patients are informed that other eye pathologies may prevent them from achieving a restored vision.
Cataract surgical procedure
A
Pre-operation Examination
B
Surgery
C
Post-operation Procedure
D
Post-operation Instructions
A. Pre-operation Examination

Prepare for the pre-op examination at home:

• Take out contact lenses at least 5 days before the exam in the case of soft lenses and 3 weeks before for rigid lenses.
• DO NOT eat anything (except plain water) prior to the examination.
• Bring with you to the hospital any medications which you are currently using.

Pre-op procedures at the hospital

• Please be at the hospital as scheduled
• Arrange to have someone else drive you home or take a taxi after the examination.
• Examination process, which lasts about 2 hours, consists of 2 stages:

Stage 1: Screening

– Refraction test.
– Intraocular pressure measurement.
– Enlarging your pupil with dilating drop.
– Consulting with the doctor.

Stage 2: Medical Test (if indicated for surgery)

– A blood sample will be taken.
– Measuring current pressure, heart disease risks etc via internal and electrocardiogram test.
– Determining the right power of IOL with the A-scan ultrasound machine.

B. Surgery

Preparation in the few days leading up to the surgery

• Stop using anti-coagulants 3-5 days before the surgery (consult your doctor).
• Use anti-inflammatory eye drops (Nevanac) 3 days prior to the surgery.
• Use anti-biotic eye drops (Cravit) 1 day prior to the surgery.
• Space these 2 types of medicine at least 15 minutes apart.
• Have a bath and wash your hair 1 day before surgery.

The day of the surgery

• Have breakfast and come to the hospital as scheduled.
• Do not wear facial make-up.
• Take all medications as usual.

C. Post-operation Procedure

Immediately after the surgery

• Have someone else take you home after surgery.
• Keep the compress from the surgery until the following checkup; the nurse will give you a replacement.
• Wear sun glasses or other eye protection when going out.
• Wear an eye shield during bedtime to prevent accidental touching of the eye.

The post-operation examination

• Return to the hospital for a checkup 1 day, 1 week, and 1 month after the operation.
• Use medications as directed.
• Space medications at least 15 minutes apart.
• Take care of eye as instructed by doctor.

D. Post-operation Instructions

• Rest on the first day after surgery.
• Maintain eye hygiene, do not rub or squeeze eye.
• Do not allow water in your eye the first 2 weeks after surgery.
• Do not bend your head looking down for too long.
• Do not overexert or lift heavy weights.
• Wear an eye shield or tape your eyepatch as instructed by your ophthalmologist.
• Limitations to TV viewing, computer work (post-operative first week).
• Patient may go for a walk and do light activities indoors.
• Take medications, instill eye drops and undergo follow-up exam as prescribed.
• Eat regular meals but avoid foods causing cough, constipation, and indigestion.
• Avoid allergic foods taken previously.
• Eat a healthy diet as per medical disease (diabetic retinopathy, renal failure etc.).
• It is a common symptom to feel a foreign body sensation, irritation, or tearing after surgery. These symptoms will gradually disappear after at least one week.
• After the stability of vision you will need a new prescription for reading glasses, except with multifocal lenses (1 month).
• If one of these symptoms occurs: eye redness, pain, blurry vision, nausea, lots of coughing or compression of the eye, please call your surgeon immediately or urgently go to hospital for check-up.

What kind of vision can be corrected
with Cataract Surgery?
Myopia (Nearsightedness)

Patients with myopia are nearsighted, meaning they can see near objects clearly but things at a distance are blurred.

Hyperopia (Farsightedness)

Patients with hyperopia are farsighted, meaning they have good distance vision but close-up objects appear blurred.