Home / For page vi / Đội của chúng tôi
Image for post Dr Trang foreign patient
16th October 2016

Bệnh viện mắt Cao Thăng đáp ứng chăm sóc y khoa và phẫu thuật chuyên khoa bởi các bác sĩ nhãn khoa được đào tạo quốc tế và có đủ điều kiện để cung cấp chăm sóc mắt toàn diện.

Đội ngũ chuyên gia hình ảnh, trợ lý y tế và kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo chăm sóc tận tình, chuyên nghiệp và đạt được các tiêu chuẩn quốc tế do JCI quy định.