Home / For page vi / LASIK an toàn hơn việc sử dụng các loại kính áp tròng
Futuristic Eye Scan
16th October 2016

Các số liệu thống kê LASIK là phương pháp ở mức cao nhất với các công nghệ bây giờ.

Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy người thường xuyên đeo kính áp tròng có nhiều khả năng bị nhiễm trùng và phát triển các biến chứng có thể dẫn đến mất thị lực theo thời gian hơn so với bệnh nhân đã phẫu thuật LASIK.